Beirat

Frau Ute Becker-Wittig

Herr Hermann Bückmann

Herr Roman Bühner-Lomberg

Herr Frank Gärtner

Herr Wolfgang Gallert

Herr Dr. Oliver Gehse

Herr Frank Lemmen

Herr Heinrich Starke

Herr Konrad O. Steinert

 

 

 

Haus & Grund Krefeld und Niederrhein

Ostwall 175  · 47798 Krefeld
Telefon: 0 21 51 / 784 88-0 · Telefax: 0 21 51 / 784 88-10 · E-Mail: info@hausundgrund-krefeld.de